петък, 16 май 2014 г.

Обедно хайку

Ти мъркаш, аз къркоря
Върховна котко-женска симбиоза
Обед
#хайку